wysokomolekularny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zarysowuje się tu wreszcie trzecie zagadnienie. Jak wspomniano, yf r. 1935 Stanley stwierdził, że virus choroby mozaikowej tytoniu jest krystalicznym białkiem. Northrop izolował z hodowli bakteriofagów gronkowcowych wysokomolekularne białko, które posiadało zdolność rozpuszczania podobną jak i bakteriofagi wyjściowe. Doerr nie sądzi, by owe wysokowartościowe białka virusów zawierały virusy jako zanieczyszczenie i liczy się z możliwością, że rzeczywiście białko może być zakaźne, że Bejerink ze swoim twierdzeniem contagium uivum fluidum miał rację. Odradza się tu sprawa witalistów i awita...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.