wysokopalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chemicznego wykazują ujemne działanie mechaniczne. Gazy znieczulające stosowane w anestezjologii (chlorek etylu, eter etylowy, etylen, cyklopropan, eter dwu- lub trójfluoroetylowy) zmieszane z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu (zwanym gazem rozweselającym) mogą tworzyć wysokopalne mieszaniny wybuchowe. Personel sal operacyjnych jest często narażony na niebezpieczeństwo wybuchu wspomnianych mieszanek gazowych. Do zapalenia mieszaniny wystarczy iskra elektryczna. Często użycie noża elektrycznego lub płomień zapałki, a nawet elektryczność statyczna (powstająca m.in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piotrowski, Włodzimierz (red.) 1970. Vademecum społecznego aktywisty ochrony pracy w resorcie zdrowia i opieki społecznej, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •