wysokoretoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzaju dyskretnej, poetycko zamaskowanej satyry ryi zbytkowny żywot paniczyków ze „złotej młodzieży”; wysokoretoryczny wiersz progra- i mowy, w istocie — mowa wierszowana, inaugurująca nowy rok pracy filomatów; i sonet utrzymany w tonie elegijno-sentymentalnego „przy- , pomnienia”. Trzy odrębne realizacje poetyckie, w różnej tonacji •...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1986. Wybór poezyj. T. 1-2, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.