wyspecyfikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lub wieloznaczności tekstów filozoficznych. Czytelnik resp. tłumacz wprowadza mianowicie nieraz sam rzekome nieścisłości lub wieloznaczności przez to, że w y r y w a poszczególne słowa lub nawet poszczególne zdanie z kontekstu i usuwa przez to wyspecyfikowanie znaczenia, które przez kontekst się dokonuje. Tym samym wieloznaczność rcsp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rusinek, Michał (red.) 1955. O sztuce tłumaczenia. Praca zbiorowa, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.