wysypkowo-durowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niż przez przenosi cieli. Zarazek duru plamistego, zmieniwszy częściowo swoje własności biologiczne, przystosował się do wszy, pchły i kleszcza. Obrazy chorobowe, które wywołuje on w rozmaitych częściach świata, wykazują pewne podobieństwo. Epidemiologia schorzeń wysypkowo-durowych jest różna w zależności od przenosicieli, ale istnienie wspólnej platformy znalazło wyraz w łączeniu tych wszystkich schorzeń w jedną grupę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.