wyszehradzki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zdaje się, że nie było wyraźnej różnicy między układem tych stosunków w Czechach i w Polsce. Znamienne jest, że Nemoj, przedstawiciel potężnego rodu Werszowców (um. 1108), nadając całą swą majętność po śmierci swojej oraz swej żony kapitule wyszehradzkiej, wyliczył tylko pięć wsi i czeladź 572. Jednakowoż rozmiarów tej majętności nie można ge...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.