wytępianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na wszystkie te jednak wytępiania składała się działalność dni późniejszych, bo doba rządów Traugutta przypada dopiero na dni jesienne 1863 r. i całą zimę rozpoczynającą rok 1864; gdy tymczasem w lipcu, sierpniu, w epoce od której rozpoczynają się obecne wspomnienia nasze, tajemne podminowania wciąż trwały, i stanowiły jeden z pierwiastków przyspieszających upadek, bez względu iż — jak to na pierwszej karcie pracy niniejszej zaznaczyliśmy—nikt jeszcz« wówczas (w lipcu i sierpniu 1863 r.) zupełnego upadku powstania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubiecki, Maryan 1907. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, wyd. drugie powiększ., Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.