wytonowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Walory metody taneczno-muzycznej widzieć należy w kategoriach: a) rozwijania pamięci muzycznej i jednoczesnego uwrażliwiania na cechy prozodii języka (melodii, akcentu, rytmu), b) wytonowania emocjonalnego (tj. pobudzenia lub uspokojenia) dla potrzeb logoterapii, c) podniesienia sprawności ruchowej (ogólnej i narządów mowy)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Błachnio, Krystyna 1992. Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.