wywojowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli bowiem umieścimy „po jednej stronie” ową porażającą wyobraźnię zmysłowość Macondo, w której żywi współistnieją z martwymi i pozostają obecni nawet wtedy, kiedy są niewidzialni, gdzie namiętność ma huraganową siłę, a jej miejsca zamieniają się w dymiące bagniska, gdzie siła ta krzepi naturę i czyni ją niepohamowanie płodną; gdzie wywojowanie klęski jest trudniejsze, bardziej krwawe i kosztowne niż zwycięstwo; gdzie banany stają się zarazą i pochłaniają tysiące istnień, a jej skutki musi zmywać apokaliptyczny deszcz padający cztery lata, jedenaście miesięcy i dwa dni; jeżeli to właśnie jest byt Macondo, osady, do której można wejść, ale naprawdę nie można z niej wyjść, nawet wtedy, kiedy znaleziona zostanie droga, a potem i wybudowana kolej żelazna — to ta zmysłowość, ta materialność czy to istnienie możliwe jest tylko ze względu na to, co równie poraża naszą wyobraźnię, a co całkiem sztucznie, użytkowo, konceptualnie umieszczamy „po drugiej stronie”. A mianowicie — że tam i tylko tam lód uznaje się za największy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałkowska, Anna et al. (oprac.) 1977. Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863-1918). Wybór przykładów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.