wyznaniowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ogółem . 4.391.558 4.869.006 1 9.260.564 Jedynym wnioskiem, który narazie z tablic powyższych wyciągamy, będzie stwierdzenie faktu, iż w świetle spisu 1921 r. Kresy Wschodnie okazują się rzeczywiście krajem wyznaniowo i narodowościowo mieszanym; ani jedno bowiem z 6 głównych wyznań i ani jedna z 8 głównych narodowości większości bezwzględnej na całym obszarze nie posiadają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.