wyznawczyni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nopnickiej samej leżał w tym pasie. Jest to ewolucjonizm społeczny, i może tem, co mówi nam o nowszych czasach powstania „Ksiąg ducha”, jest traktowanie jednostki jako czegoś związanego nierozerwalnie z ogółem, niemal czegoś wtórnego w stosunku do jego masy, społeczeństwo ukazane jest jako ciało żywe i pewnym nienaruszalnym prawom podległe. Niemniej — wbrew „materializmowi dziejowemu, którego wyznawczynią Konopnicka nigdy nie była i być nie mogła—inicjatywa leży w ręku jednostki, i losy masy, tempo jej ruchu, zawisły od indywidualnej dobrej woli. Jest to więc z drugiej strony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dickstein-Wieleżyńska, Julja 1927. Konopnicka. Dzieje natchnień i myśli, Warszawa : Księgarnia K. Wojnara i S-ki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.