wzdłużnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kamiennych równej lub podobnej wielkości. I tu mimo większej dokładności w przyleganiu do siebie poszczególnych elementów dzięki prostym krawędziom stosowano wyrównującą do ogólnej powierzchni lica warstwę spoiny zachodzącą tu i ówdzie na brzegi ciosów, stonowaną kolorem, zarysowaną pośrodku wzdłużnie i zaznaczoną dodatkowo białym paskiem. Wydaje się, że właśnie ta ostro zacięta rysa przez środek spoiny testowanej — ceglanego muru gotyckiego, płasko rozgładzonej — muru kamiennego jest najprostszym sposobem bezpośrednio w zaprawie zaznaczenia przebiegu osi idealnych spoin i poziomych i pionowych. Analogicznie możnaby z takim celem łączyć linearne barwne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.