wzdłużyć się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tillkommer det lanya i- Ijudet sa att vokalkvaliteten i t. ex. fin och finn ar den samma’ — dopiero wtedy można zrozumieć o co chodzi i reguła staje się jasną. Rzecz się widocznie ma tak: i w otwartej zgłosce było krótkiem, zaś krótkie i=^e, i w zgłosce zamkniętej wzdłużyło się. Albo inaczej : i z następującą spółgłoską lub spółgłoskami tworzy całość; całość z następującą jedną spółgłoską trwa krócej, niż z dwiema lub więcej. Mamy tu więc rozszczepienie zgłoskowe: i -f- dwie spółgłoski (lub więcej) trwało widocznie mniej więcej tak długo, jak i -j- spółgłoska. Między temi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudnicki, Mikołaj 1912. Studya psychofonetyczne. I. Assymilacya, Kraków : Nakł. AU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.