wzgórkowato

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) H. hamatacanthus Knuth. Początkowo kulisty, potem wydłużony, wysokości do 60 cm. Żebra (zwykle 13) proste lub nieco skośne, z wąskimi, wzgórkowato karbowanymi brzegami. Kolce początkowo zwykle czerwone lub plamiste; boczne (8—12) zwykle spłaszczone, długości 1—7 240 cm; środkowych 1—3 — dolny najdłuższy (do 12 cm!)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Seneta, Włodzimierz 1969. Kaktusy i inne sukulenty, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWRiL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.