wzgórzysty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i mistrzowskim opanowaniu pospolitego na ogół zamętu myśli“. Marks wspomina gdzieś w tych artykułach o gorącym, wesołym klimacie swej ojczyzny i zaiste dziś jeszcze artykuły te błyszczą dla nas światłem, jak wzgórzyste winnice nadreńskie w jasnych promieniach słońca. Jeżeli Hegel mówił o „nędznym, pragnącym wszystko zniszczyć subiektywizmie złej prasy“, to Marks powrócił do tradycji Oświecenia burżuazyjnego, podobnie jak filozofię kantowską uważał w „Gazecie Reńskiej“ za niemiecką teorię rewolucji francuskiej; ale powracał on do tego Oświecenia wzbogacony szerokimi perspektywami politycznymi i społecznymi, które rozwarła przed nim historyczna dialektyka Hegla. Wystarczy tylko...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mehring, Franciszek 1950. Karol Marks. Historia jego życia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.