wzgardzać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uwaga: Trzy ostatnie hasła opracowałam — wobec braku ostatecznej ich redakcji w Słowniku staropolskim — na podstawie wyłącznie magazynu Słownika. Już po oddaniu pracy do druku otrzymałam dzięki uprzejmości Pracowników Słoumika następujące uwagi, dotyczące głównie znaczeń wyrazów hasłowych, jakie prawdopodobnie ukażą się w druku: osnadzić —‘poprawić, naprawić, odnowić’. Jest to bohemizm; ostudzać — ‘stygnąć’, tu przenośnie: ‘wzgardzać czymś’; otolać (?) — ‘odłożyć, przesunąć ’(?)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.