wzgardzanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czy można mówić o wrogach religii chrześcijańskiej, gdy oni właśnie widzą w Ewangelii Chrystusa zachęcającego do wzgardzania bogactwem, odciągającego od uciech, zachęcającego do pogardzania sławą? Czy można też wspominać o zachowaniu nakazów religii, gdy owi „wspaniali” wodzowie wiary 54 Chrystusa żyją tak, że troską o gromadzenie bogactw, umiłowaniem rozkoszy, wystawnością życia, srogością wojen i wszystkimi niemal występkami przewyższają nawet pogan? Zrozumie mądry czytelnik,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Erazm z Rotterdamu 1973. Adagia (Wybór), przeł. M. Cytowska, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.