względnościowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pozwalającego przetłumaczyć symbole na odległości. Jak przeprowadzając rzeczywiście jakieś doświadczenie i chcąc zmierzyć odległości nasz fizyk kwantowy musiałby wypożyczyć sobie od fizyki makroskopowej jej grube przyrządy, tak też i w teorii chcąc wyliczyć te odległości musi on wypożyczyć sobie od niej tensor makroskopowy. Tak więc fizyk kwantowy pożycza sobie tensor g^ od fizyka względnościowego. Nie dostrzega on jednak zwykle, że dostaje do rąk jedynie pewne przeciętne wielkości, charakteryzujące jego własny rozkład prawdopodobieństw a priori...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Eddington, Arthur 1937. Nauka na nowych drogach, przeł. Sz. Szczeniowski, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.