względno-skutkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kładach podobnych zdań pozostaje nie wyrażone. Drugim wypadkiem, który nie wymaga to, ale dopuszcza jego substytucję, jest należące do kategorii deiktyczno-indukcyjnej zdanie relatywno-skutkowe. Relacja względno-skutkowa jest najwyrazistsza w takich zdaniach, które spajają pary wskaźników: taki... że lub tak... że. Zaimek zapowiada wysoki stopień natężenia cechy nazwanej w orzeczniku, a zdanie podrzędne wymierza ów stopień przez ukazanie skutków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pisarkowa, Krystyna 1975. Składnia rozmowy telefonicznej, Wroc­ław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.