wzierać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) V KOŚCIÓŁ WIEJSKI Była to cerkiew, z modrzewiu jej ściany, 4G'1 Już pochylone, wsparte na podpory; Promieniem słońca błyszcza} dach blaszany; Słońce, wzierając przez te szyby drżące, Różne już na nich wybiło kolory...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Słowacki, Juliusz 1949. Powieści poetyckie, wyd. drugie przejrz., Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.