wzlecenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tu i ówdzie leżały zasuszone szczątki zdechłych głuptaków. Nie zauważyłem wśród nich bardzo małych piskląt, a starych ptaków znalazłem tylko pięć. Wszystkie pozostałe należały do dorastających młodych. Częściowo skostniałe czaszki nie zostawiały pod tym względem żadnej wątpliwości, nawet jeśli pióra się nie zachowały. Przypuszczam, że krytyczną chwilą w życiu głuptaka jest moment wzlecenia na krawędź krateru, który następuje wtedy, gdy skrzydła są już dość silne, a instynkt karmienia u rodziców spontanicznie wygasa. Niewątpliwie w tym krótkim czasie odbywa się ostra próba sił, która dla zachowania gatunku ma znacznie większe znaczenie niż wytępienie słabszych członków stada przez drapieżne mewy na wybrzeżach stałego lądu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Beebe, William 1938. Galápagos na krańcach świata, przeł. S. Markowski, J. Wiedman, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.