złóg

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) We włosach występują dwa rodzaje zmian: powstaje segmentarny złóg barwnika, stopniowo wypełniający całą szerokość włosa, i jednocześnie ścieńczenie w obrębie przebarwionego odcinka, co prowadzi do ułamania się włosa; drugi rodzaj zmiany, nie występującej w postaci urazowej, polega na powstawaniu wrzecionowatych rozszerzeń włosa (ryc. 45 a, b, c), w obrębie któ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kostanecki, Wojciech 1970. Choroby włosów, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.