złocistokasztanowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sąsiadowi na odcisk. Bachromkinowi zwłaszcza utkwi ły w pamięci jej duże, głębokie oczy, których dno zda wało się być wysłane delikatnym niebieskim aksami tern, oraz długie złocistokasztanowate włosy przypo minające łan dojrzałego żyta, falującego na wietrz przed burzą... Piękność była nieprzystępna, spoglądał surowo, rzadko się uśmiechała, ale za to kiedy się wre szcie uśmiechnęła, to rozjaśniała uśmiechem płomie~ gasnącej świecy... Teraz natomiast była to wysuszona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czechow, Antoni 1956-1962. Dzieła. T. 1-11, [tłum. różni], Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.