zługowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. 	Przerób solanek mineralnych Przez zługowanie wodą złóż solnych powstają w głębi ziemi roztwory solne zwane solantmi. Wytryskują one na zewnątrz w postaci naturalnych źródeł solankowych lub też są rzymywane przez wiercenie i tłoczenie na powierzchnię. Bogate solanki można wprost Iparowywać w celu uzyskania soli jadalnej; tak postępuje się np. z 25-procentową solanką...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.