zżydzieć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wstań, Panie, bądź sędzią w swojej własnej sprawie, pojmaj dla nas chytre lisy! Żydostwo — krzyczeli — to źródło kacerstwa. Ten, kto jest chrzczony, a zżydział, jest kacerzem. Poznacie ich po wielu oznakach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kesten, Hermann 1969a. Ferdynand i Izabela. Zwycięstwo demonów, przeł. M. Wisłowska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.