zażyrowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zażyrowanie postawy jugosłowiańskiej i wyrażenie zgody na ożywione kontakty jugosłowiańskie z zachodnimi socjalistami — co, jak miano nadzieję, mogło „przezwyciężyć rozłam w międzynarodowym ruchu robotniczym” — 54 przyniosło, jak przekonał się Chruszczów, niepożądany skutek zatarcia wyraźnej linii, która miała rzekomo odgraniczać komunistów od kapitalizmu. Obecnie zadaniem Chruszczowa było sprecyzowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.