zażywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wstąpiwszy na śniadanie do kawiarenki na placu Zamkowym, długo patrzał przez brudnawe szyby na pędzone obok grupki popisowych. Jakiś zażywny jegomość w futrze — jedyny poza nim gość zakładu— podnosił się również za każdą grupką i wyglądał przez okna z głośnem sapaniem. Przy którejś głośniejsze gromadce zwrócił nagle ku Jurkowi zaczerwienione z gniewu oblicze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Choynowski, Piotr 1926. Kuźnia. Powieść historyczna z lat 1861-1863, wyd. drugie, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.