zaakceptować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kości 60 milj. dolarów. Otóż „Rada“ w porozumieniu z American Jewish Committee przeciwstawiła się temu paktowi— jak okazało się—słusznie, nowy rząd bowiem zaranistów nie zaakceptowałby pożyczki, a miałby za złe Żydom, gdyby ci okazali tak daleko idące poparcie ich przeciwnikom partyjnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.