zabagnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) b. Czarne ziemie Wytworzone z piasków aluwialnych w obniżeniach tarasu średniego, w miejscu dawnych zabagnień okresowych, posiadają w warstwie akumulacyjnej dużą zawartość substancji organicznej. Wykazują odczyn bardzo kwaśny i kwaśny (pH w KC1 4—5,5). Są to przeważnie piaski słabogliniaste, na podłożu piasków luźnych i żwirowych, miejscami piaski gliniaste lekkie. Obecnie rowy melioracyjne odprowadzają wody opadowe z tych zagłębień, a poziom wód gruntowych występuje tu na głębokości około 1,0 m...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.