zabawowo-sportowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zajęcia w świetlicy mają być prowadzone w dwu grupach, tj. dla dzieci 3-6 lat i 7-10 lat. Ze świetlicą powinien być ściśle sprzęgnięty zespół „otwartych” urządzeń zabawowo-sportowych. Do takich urządzeń dla dzieci w wieku 3-6 lat należy zaliczyć: przydomowe placyki zabaw z piaskownicami, ściany zabaw (przeznaczone do rysowania, gry w odbijankę i rzutów do celu), placyki zabaw z przyrządami (bujawki, przeplotnie, huśtawki, ześlizgi), górka saneczkowa itp., zaś dla dzieci w wieku 7-10 lat: większe place do zabaw i gier ruchowych położone nieco dalej od domu, małe boisko do gier ruchowych, tereny do zabaw swobodnych („Robin...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.