zabełtanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) marczyk zaśpiewała. Szansą trudnej poezji stała się więc melodia, czy po prostu piosenka. Słynny Zegarmistrz Chorążuka to sukces na identycznej zasadzie. (Osławiony passus o „zabełtaniu błękitu” na tle całości tej nadrealistycznej poetyki wcale nie jest absurdem.) Są to przypad ki bardzo znamienne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuncewicz, Piotr 1977. Cień ręki. Szkice o poezji, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.