zachodniobułgarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przez Komitopulów— synów Nikoli, bułg. komesa w M., uważające się za kontynuację I państwa bułg., zwane też państwem zachodniobułgarskim. Najwybitniejszy z Komitopulów, car Samuel (976-1014), zjednoczył ziemie maced. wokół Prespy i Ochrydy i przyłączył do nich terytoria zdobyte na Bizancjum. W wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.