zachodnioliberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ników proceduralnej sprawiedliwości oraz rzeczników miłości. Ewoluuje coraz korzystniej i coraz bardziej radykalnie w miarę przyswajania przez siebie perspektywy postmodernistycznej: zrzeczenie się przez nią w związku z tą perspektywą roszczeń do jakichkolwiek uprawomocnień, które miałyby być uznane przez uczestników kultur odmiennych, czyni możliwym wbudowywanie coraz większej liczby okien w tę zachodnioliberalną «monadę kulturową», okien pozwalających na rozleglejsze widzenie kultur - «monad» odmiennych, a tym samym na ciągłe wznoszenie nowych „grobli” między sobą a nimi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łysiak, Waldemar 2000. Stulecie kłamców, wyd. 2, Chicago ; Warszawa : Ex libris
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.