zachodniorzymski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w wymienionym okresie, jak formę jedynowładztwa, które utrwaliło się faktycznie w Rzymie po upadku republiki, mimo zmieniających się jeszcze kilkakrotnie form prawnych (—*• pryncypat, dominat). W okresie podziału państwa rzym. na część zach. i wsch.(395-476) rozróżnia się c. zachodniorzymskie i wschodniorzymskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.