zachodniowielkopolski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Także dosyć znamienne jest tłumaczenie występowania takich form w Wielkopolsce: W zachodniowielkopolskiej Dąbrówce również występuje u rzeczowników żeńskich brak zależności form mianownika i biernika, choć w mniejszym zakresie niż na Kujawach. Rzeczowniki rodzime na -a mają tu w mianowniku -a jasne, a -o mają tylko rzeczowniki zapożyczone, np. v'il'iio. W bierniku wszystkie rzeczowniki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.