zaczepianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ludzie znamienitych talentów wiele trafnego i wzniosłego powiedzieli już o sztuce chrześciańskiej; to jedno powinnoby mię wstrzymać od zaczepiania tak poważnej i trudnej materyi. Z tern wszystkićm mając na uwadze grubą nieznajomość tak pomysłów ogólnych jak samego przedmiotu, dającą się u nas spostrzegać, nieznajomość pochodzącą nie z jakićjś przyrodzonój nieudolności, lecz bardziej z zobojętnienia ku głębszemu badaniu objawów wiary świętćj i rozwijaniu onejże na wszystkich punktach i kierunkach, znaglonym się widzę rzucić choć kilka spostrzeżeń nad naturą i bogactwem sztuki chrześciańskiej. Nie rosz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.