zadanie-ciekawostka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Treść i forma opracowanego tekstu oraz uterenowione środki nauczania (plany otoczenia szkoły) zagwarantowały duży stopień samodzielności uczniów w zdobywaniu wiedzy. Zawarte w tekście zadania-ciekawostki pobudzały uczniów do myślenia i wyzwalały zainteresowania. W toku rozwiązywania zasadniczego problemu lekcji uczniowie byli mocno podnieceni i zaangażowani w proces pracy. Wyraziło się to m.in. w gwarze uczniowskim nie mającym jednak nic wspólnego ze sprawą rozluźnienia dyscypliny. Sprawa utrzymania na lekcji dyscypliny i ładu nie stanowiła żadnego problemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kujawiński, Jerzy 1972. Skuteczność stosowania półprogramowanych podręczników w początkowym nauczaniu, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.