zadanie-problem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzielony na dość duże kroki, z których pierwszy, "postawiony na terenie nowej lekcji", był zadaniem-problemem; b) Opracowanie głównego zadania lekcji wymagało przeprowadzenia różnorodnych operacji myślowych i czynności praktycznych; 22 c) Zastosowane w programie tzw. "przepusty" , tj. nieobowiązkowe za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kujawiński, Jerzy 1972. Skuteczność stosowania półprogramowanych podręczników w początkowym nauczaniu, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.