zadaniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szerzeniu akordowych systemów p., automatyzacja przywraca dominującą rolę systemów czasowych, zwłaszcza czasowo-premiowych; w tym też kierunku działa przesuwanie uwagi z zadań ilościowych na jakościowe (dominacja systemów akordowych w Polsce w okresie planu 6-letniego, znaczne zmniejszenie zakresu ich stosowania w późniejszym okresie, zwłaszcza na korzyść tzw. dniówki zadaniowej, opartej na kontrolowanych zadaniach). Zob. też praca, siła robocza, dochód, podział, zatrudnienie, bezrobocie, bodźce ekonomiczne, normowanie pracy, czas pracy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.