zadyrygowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jemu samemu. Próbował nakłonić Brahmsa do zadyrygowania jednym z koncertów Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego, ale to się nie udało. Z Hamburga przez Hanower udał się do Paryża — czy kiedy go pomijał? — gdzie nie dyrygował, ale miał okazję słyszeć własne utwory pod dyrekcją i w wykonaniu innych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Swolkień, Henryk 1976. Piotr Czajkowski, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.