zagiętka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zusammen-bruch, w. upadek, runięcie; -drehen, n. skręcanie; -drUckbarkeit, /. ściśliwość; -fall, m. 1) upadek, ruina; 2) zaspa (ziemi); 3) opad (ciasta), zusammen -fallend. nakrywający się; -falzen, zaginać, łączyć zagiętką (blachę); zakładać (tni.); łączyć na wpust i żłobek (st.); -flechten, splatać, spleść; -flössen, spławiać, spławić (na jedno miejsce)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stadtmüller, Karol, Stadtmüller, Karol 1913. Niemiecko-polski słownik techniczny [...], Kraków : Nakł. L. Stadtmüller Lwów
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.