zagnanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cjat. Szczególny rozkwit fundacji jezuickich przypada na dziesięciolecie 1638—1648, a więc na okres najostrzejszej pacyfikacji Ukrainy, obejmujący lata od stłumienia kozacko-chłopskiego powstania Pawluka do wybuchu wojny wyzwoleńczej pod wodzą Chmielnickiego. To „zagnanie chłopstwa do jam“ — jak nazywano ten okres w nomenklaturze feudałów — cieszyło niepomiernie zakon, który teraz miał już zupełnie rozwiązane ręce w swej pracy misyjnej 12°. Zamienianie cerkwi na kościoły, zmuszanie ludności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.