zagonkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wejherowa (por. zespół gwarowy północnokaszubski). Na szczególną uwagę zasługuje zachodni pas obszaru Kaszub, zamieszkiwany niegdyś przez różne grupy drobnej szlachty kaszubskiej, nazywane np. szlachta spod czarnej gwiazdy, waspanowie||wacpanowie, szlachcice, parciana szlachta, pańska bieda, zagonkowa szlachta, wrukowa szlachta (jedli wruki ‘brukiew’). Wszystkie te grupy szlachty musiały tworzyć razem odrębną całość na tle sąsiednich ugrupowań ludności, co znalazło wyraz 316 również we wspólnych odrębnościach językowych (por. zespół gwarowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Handke, Kwiryna 1997. Rozważania i analizy językoznawcze. Wybór prac [...], Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.