zagregować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podkreślić należy, że operujemy tu zagregowanym pojęciem popytu i podaży. Dla bardziej szczegółowej analizy należałoby rozpatrzyć wzrost popytu na zboże poza rolnictwem i porównać poziom tego popytu z rynkową podażą zboża. Może bowiem nastąpić proporcjonalnie większy wzrost konsumpcji wsi, który działać będzie w kierunku zwiększenia ogólnego deficytu zbożowego...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Paszyński, Marian 1967. Pomoc zagraniczna a rozwój gospodarczy (przykład Indii), Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.