zaguba

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) drobniejszego, osiągnąć zgoła nie może. Autor nie spostrzega sprzeczności w tej mieszaninie, ale uznaje ją faktycznie w trzeciej pieśni, słusznie zatytułowanej „Wahadła14, gdyż odmalowane w niej zostały, niekiedy bardzo ładnie, pokrzyżowane i ciągle się krzyżujące stosunki między naturą, jaźnią jednostkową i jaźnią ludzkości, wraz z nieodstępującem ani na chwilę widmem śmierci, zaguby, zniszczenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chmielowski, Piotr 1901. Najnowsze prądy w poezyi naszej, Lwów : H. Altenberg ; Warszawa : E. Wende i Spka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.