zainkasowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) § 40. Właściwe rozporządzenie wykonawcze przewiduje, że z ogólnego wpływu, uzyskanego z opłat w sprawie koncesjonowania handlu, 2% przeznaczone jest do podziału między organizacje kupieckie. Po zainkasowaniu tych sum nastąpi odpowiedni ich podział pomiędzy poszczególne zrzeszenia kupieckie w myśl zasad, ustalonych przez Naczelną Radę Zrzeszeń Kupieckich R. P. Do czasu otrzymania wpływu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.