zaiskrzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wanie opakowań z bel, układanie płatów bawełny odpowiedniej grubości do skrzyni zasilającej targarkę, usuwanie zakłóceń pracy maszyny lub zespołu oraz utrzymywanie maszyny w czystości. Przy nakładaniu surowca do maszyny należy zwracać uwagę, by nie dostały się do niej żadne metalowe przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenie elementów maszyny i wywołać zaiskrzenie i zapalenie się surowca. Nakładanie surowca do maszyny powinno następować we właściwym czasie, aby nie przepełniać skrzyni zasilającej. W nowoczesnych maszynach potrzebę nałożenia surowca sygnalizują zapalające się lampki. Nie można podczas ruchu maszyny otwierać pokryw w celu usunięcia skłębień bawełny, powodujących zatrzymanie szczeblaka lub wałków strącających i bawełny nawiniętej na wałki, po których porusza się szczeblak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aścik, Kazimierz (red.) 1970. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle włókienniczym. Wydawnictwo przeznaczone do szkolenia personelu kierow­ni­czego, Łódź : ZG Stowarzyszenia Włókienników Polskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.