zakaszlnąć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) anioł patrzał czarnemi oczkami w koło siebie. Zasłabł i pomimo wszelkich starań doktorów w trzech dniach nas opuścił. Lecz ja się spodziewam, że nie na długo Pan Bóg nas rozłączył. Ah, gdy pierwszy raz zakaszlnął zajrzałem w przyszłość i przeszłość. Com ja w ten moment uczuł! — Ją a ból jesteśmy jedno odtąd nierozdzielni. Józio był moim aniołem opiekuńczym, moim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.