zakonnik-karmelita

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oto przykłady grup apozycyjnych w pozycji orzecznikowej13: (33) U nas artystą-intelektualistą jest Gustaw Holoubek, Kult 704:11.; (34) Hammarskjóld był zręcznym dyplomatą-idealistą. Kult 639:4; (35) Tony Monopoly... był zakonnikiem-karmelitą. KiŻ 1342:24; (36) Zamierzał zostać inżynierem-konstruktorem...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kallas, Krystyna 1980. Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim, Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.