zakrzaczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzeka jest płytka. Przechodzimy ją w bród. Woda sięga do ramion. Za nami duża grupa żołnierzy, wciąż powiększa się. Nie przypuszczaliśmy, że obok w zakrzaczeniach było sporo ludzi. Nie byli oni zdecydowani na ryzyko przejścia pod ogniem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowski, Edmund, Młynarz, Kazimierz (wyb. i oprac.) 1970. Dni klęski, dni chwały. Wspomnienia Wielkopolan z Września 1939, Poznań : Wyd. Poznań­skie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.